RePlacement

RePlacement-työnhakuvalmennuksen tavoitteena on löytää työsuhteen päätyttyä henkilölle uusi työ. Työsuhteiden päättyminen, etenkin irtisanomisten kautta, on raskasta kaikille osapuolille. Työnantajalta ratkaisu vaatii kipeitä valintoja, hallittua muutosjohtamista ja ennakoivaa henkilöstöpolitiikkaa. Koko henkilöstöltä kaivataan yhteistyökykyä ja ymmärrystä yrityksen tilanteesta. Kun tilanne hoidetaan hallitusti, suunnitelmallisesti ja tukemalla henkilöiden, joiden työsuhde päättyy, elämäntilannetta parhaalla mahdollisella tavalla, vahvistetaan luottamusta yrityksen arvojen toteutumiseen myös paineen alla. Asianmukaisesti hoidettu YT-prosessi, irtisanomiset ja muut työsuhteen päättämiset rakentavat luottamusta työnantajaan tehtävissään jatkavien osalta.

Vastuullinen työnantaja tarjoaa niille, joiden työsuhde päättyy, ajan tasalla olevaa ja työmarkkinoita tuntevaa työnhakuvalmennusta. Ajoitus välittömästi työsuhteen päättymisen yhteyteen on tärkeää, jotta henkilön identiteetti pysyy edelleen vahvasti kiinni työelämässä ja katse tulevaisuudessa. Työnhakutaitojen vahvistaminen on eettistä yritystoimintaa myös silloin kun yhtiö on vaikeassa tilanteessa.

Joissakin tapauksissa valmennuksen järjestäminen on lakisääteistä. Toisaalta työsuhteen päättyminen koskee usein myös monia, jotka eivät kuulu muutosturvalain piiriin. Heilläkin on edessä työnhaku radikaalisti muuttuneessa elämäntilanteessa.

RePlacement-työnhakuvalmennus voidaan aloittaa heti irtisanomis- tai irtisanoutumisajan kuluessa tai työsuhteen päätyttyä. Valmennuksen kesto on tyypillisesti kolmesta kahteentoista kuukautta riippuen mm. valmennettavan henkilön yksilöllisistä tarpeista.

MovePlacement

MovePlacement-työnhakuvalmennuksen tavoitteena on löytää henkilölle, jonka työsuhde on päättymässä, uusi työ. Samanaikaisesti henkilön tehtävät työnantajayrityksessä jatkuvat yhteisellä sopimuksella määräajan.

SafePlacement

SafePlacement palvelun 100 %n työllistymistakuulla tarjoaa vain InHunt Group Oy. Henkilölle, jonka työsuhde päättyy, taataan työllistyminen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen samalla palkalla, jonka hän sai edellisessä työpaikassaan. Yrityksestä lähtevät henkilö voi olla tulevaisuuden asiakas tai yhteistyökumppani. Tällöin teiden eroaminen hyvässä hengessä on ensiarvoisen tärkeää. SafePlacement-valmennus on ehdottoman luottamuksellista.

Ryhmävalmennukset

Muutosturvalaki (voimaan 1.1.2017) määrittää kustantamaan työllistymistä edistävän valmennuksen tai koulutuksen tuotannollisella tai taloudellisella syyllä irtisanottavalle, jos:

•työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä
•työntekijä on ollut ennen työsuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään 5 vuotta työnantajan palveluksessa
•on arvoltaan vastattava vähintään työntekijän laskennallista palkkaa kuukauden ajalta.

Ryhmävalmennus on tehokas tapa toteuttaa muutosturvalain edellyttämä valmennus. Se sopii myös tilanteisiin, joissa halutaan pehmentää työsuhteen päättymisen liittyvää tilannetta. Valmennuksen tarjoaminen voi myös olla keino edistää sovinnollisuutta työsuhteiden päättyessä.

Ota yhteyttä